AblakControl ablakszerviz, karbantartás

Nyílászárók ce- jelölése és a forgalomba hozatal dokumentumai

A nyílászárókra vonatkozó előírásokat a közelmúltig magyar követelményszabványok tartalmazták. A külső homlokzati ablakok, erkélyajtók, tetőablakok és bejárati ajtók megfelelőségigazolásának alapja azonban a 2006-ban megjelent MSZ EN 14351-1:2006 számú európai termékszabvány [7] lett, mely 2010. január 31-ét követően a termékek CE-jelölésének a mûszaki alapját képezi.

A megfelelőség igazolását ma már a szállító megfelelőségi nyilatkozata és a terméken elhelyezett CE-jelölés képezi.

A CE-jelölés az EU ún. új megközelítésû irányelvei, direktívái szerinti megfelelőségjelölés. A „Conformité Européenne” kifejezés kezdőbetûiből származik, és azt jelenti, hogy a termék megfelel a direktívák alapvető védelmi követelményeinek, így vélelmezhetően a biztonsághoz fûződő közérdeknek is.

A CE-jelölés feltüntetése azért fontos, mert e jelölés nélkül az EU-ban számos mûszaki terméket nem szabad forgalomba hozni vagy bevinni. A CE-jelöléssel a gyártó világossá teszi, hogy a vonatkozó direktíva követelményeit betartotta, az előírt konformitási eljárást lefolytatta, tehát a termék megfelel minden követelménynek, amely a gyártót a termékkel kapcsolatban terheli.

A CE-jelölés azonban csak az EU követelményeinek (direktíváinak) való megfelelőséget igazolja, nem megkülönböztető minőségi jel és nem a vásárlók tájékoztatására szolgál. Feltüntetése az új megközelítésû direktívák hatálya alá tartozó termékeken kötelező, a CE-jelölés nem a marketing eszköze. Jelenleg mintegy húsz új megközelítésû direktívát adtak ki, ezek túlnyomó részét nemzeti jogszabályként már hazánkban is bevezették. Ilyen szabályozás van az építési termékekre [1], villamossági termékekre, gépekre, gázkészülékekre, játékokra stb.

A CE-jelölés alapvetően a hatóságok számára szól. Ha a terméken feltüntették a CE-jelölést az EU és a hazai vám-, piac- és más felügyeleti hatóságok kötelesek vélelmezni, hogy a direktívák védelmi és más alapvető előírásait a szállító betartotta, ezért a termék az EU és hazánk területén szabadon forgalmazható. Piacellenőrzés során a hatóság kérheti a CE-jelölés megalapozottságának bizonyítását, az előírt tartalmú megfelelőségigazolást és a mûszaki dokumentációt.

A CE-jelölés feltüntetésének feltétele, hogy a termékre vonatkozó valamennyi direktíva előírásai szerinti megfelelőségértékelési eljárásokat pozitív eredménnyel végezzék el, amelyről hatósági ellenőrzés céljából álljon rendelkezésre részletes, előírt tartalmú mûszaki dokumentáció. A termék feleljen meg a direktívák alapvető követelményeinek és elsősorban a hatóságok számára erről a megfelelőségről joghatályos, előírt tartalmú szállítói megfelelőségi nyilatkozatot – egyes termékeknél megfelelőségi tanúsítványt is – állítsanak ki. A megfelelőségi nyilatkozat helyességéért a gyártó felelős.

Ha nem használják a CE-jelölést (a jelölési kötelezettség alá eső termék nincs megjelölve vagy a jelölés nem megfelelő) a forgalomba hozatal nemzeti és EU-s törvényekbe ütközik. Ennek következménye lehet a forgalomból való kivonás, pénzbüntetés és büntetőjogi felelősségre vonás is.

Szükséges forgalomba hozatali dokumentumok

Még a nyilatkozat formája, fajtája sem olyan egyértelmû a gyártók számára.

Általában a gyártó, szállító nyilatkozata annak igazolásához kell, hogy a szállított termék tulajdonságai megegyeznek a bevizsgált termék tulajdonságaival.

Minőségbiztosítási rendszert tanúsító, vagy az üzemi gyártás-ellenőrzési igazolás kellhet azért, hogy mindezt el is lehessen hinni, illetve hogy a gyártó igazolni tudja, hogy a tulajdonságok állandóak.

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a magyar piacra szánt termékek esetén

A laboratóriumi vizsgálati eredmények, szabványossági vizsgálatok alapján a gyártó nevében kiállított bizonyítvány, amely azt hivatott tanúsítani, hogy a termék mindegyike megegyezik a típus tanúsítványban szereplő termék tulajdonságaival.

A vonatkozó 3/2003. (I.25.) BM-GKM- KvVM együttes rendelet [5] 5. számú melléklet 2. pontja szerint kötelezően fel kell tüntetni:

Ez a megnevezése a belső téri ajtók magyar követelményekre, Építőipari Mûszaki Engedélyre alapozott nyilatkozatának.

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az összeurópai piacra szánt termékek esetén. Európai közösségi nyilatkozatnak (EK-nyilatkozat) vagy konformitási nyilatkozatnak szokták fordítani angolból. A szállítói megfelelőségi nyilatkozatnál leírtakon túlmenően tartalmazza:

Ezt a megnevezést kell alkalmazni, mondja ki egy irányadó irat [2], ha van a termékre harmonizált szabvány. Tehát a homlokzati ablakok, erkélyajtók, tetőablakok és bejárati ajtók esetében ez a változat készítendő.

Építési termékre vonatkozó nyilatkozatot minden esetben a termékkel együtt kell átadni a vásárlónak, és ezt a kötelező megfelelőségi idő végéig nyilván kell tartani.

Az ablakokra, ajtókra vonatkozó termékszabvány [7] mint mûszaki specifikáció 8. fejezete szerint a gyártónak megfelelő tájékoztatást kell szolgáltatnia a termékének nyomon követhetősége érdekében, kapcsolatot biztosítva a termék, a gyártó és a gyártás között. Ezt a tájékoztatást vagy egy termékcímkén, vagy egy részletes kísérő dokumentációban, vagy a gyártó által közzétett mûszaki leírásban kell elhelyezni.

A nyomon követhetőséget úgy is lehet biztosítani, hogy a konkrét terméktétel azonosítóját feltünteti a gyártó az ellenőrzési dokumentumban és az EK-nyilatkozaton is, ez a megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma.

A CE megfelelőségi jelölés (címke)

Tartalmi követelményei a vonatkozó 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet [5] 6. számú melléklet szerint:

Használati útmutató

Nyílászárók ce-jelölése és a forgalomba hozatal dokumentumai Minimális tartalmi elemek a termékszabvány [7], 6. fejezete szerint.

Sok garanciális/szavatossági probléma megelőzhető, ha az útmutató lépésenként ismerteti a beépítés folyamatát, lépéseit, illetve tartalmazza a beépítés csomóponti rajzát. Tisztázni kell a gombavédő szeres kezelés szükségességét, illetve a felületkezelés, felületvédelem, nem utolsósorban a rendeltetésszerû használat, a különleges funkciók (pl. résszellőző-állás, többpontos záródás) használatának módját.

A szavatosságra vonatkozóan a 11/1985. (IV. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-NkM együttes rendelet [8] szerinti tájékoztatást kell adni.

Elsősorban a gyártó érdeke, hogy rögzítse a szavatosságvállalást kizáró okokat, ezek lehetnek a nem megfelelő beépítés, a felületkezelés elmulasztásából eredő meghibásodások vagy a vásárlást követően keletkezett külső mechanikai, szállítási vagy raktározási hibából eredő sérülések.

Szavatossági fogalmak

Az előző bekezdések után magyarázatot érdemel néhány fogalom, melynek tartalmát a gyártók is sokszor összekeverik.

Termékszavatosság

Lényege, hogy a gyártó szavatolja, hogy az előírt időn belül, rendeltetésszerû használat mellett nem jelenik meg a terméken rejtett gyártási vagy anyaghibára visszavezethető meghibásodás. Vita esetén a vásárlónak kell bizonyítani, hogy rendeltetésszerû használat mellett keletkezett a hiba.

Kellékszavatosság

A kellékek a termékhez jogszabályban vagy szabványban előírt dokumentumok, amelyeket kötelezően át kell adni a vásárlónak (használati útmutató, szállítói megfelelőségi vagy EK megfelelőségi nyilatkozat és CE címke). Bizonyítási teher a gyártónál van. A gyártónak kell bizonyítani, hogy a tartalma megfelel az előírásoknak és átadta a vevőnek.

Garancia = jótállás

A szavatosságnál nagyobb felelősségvállalás, az öt év első hat hónapjában a gyártónak kell bizonyítani, hogy a termék anyag- vagy gyártási hibáktól mentes volt a hiba keletkezésének időpontjában, még akkor is, ha nem vállalt külön garanciát a termékére.

Külön garanciavállalás esetén rögzíteni kell a gyártónak, hogy az mennyi időre, mire vonatkozik – elterjedt az 1 éves garancia vállalása – és a vállalási feltételeket is közölni kell írásban.

Szerző: Zámbó László Igazságügyi szakértő – Papp Imre Vizsgálómérnök – ÉMI Nonprofit Kft.

Forrás: faipar.hu